नरहरिनाथ गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

कालिकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका  साविकको  कुमालगाउँ, कोटवाडा, रूप्सा, मालकोट   लालु गाउँ विकास समिति  मिलाएर नरहरिनाथ गाउँपालिका बनेको हो ।  नरहरिनाथ गाउँपालिकाको  कूल क्षेत्रफल १४३.८६ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । यस गाउँपालिकामा ९ वडा  रहेका छन्  र यहाँको  कूल जनसङ्ख्या २१,३६६ रहेको छ ।