FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको विषयवस्तु विवरण २०७४ । ७६/७७ 01/11/2020 - 13:23 PDF icon बिषय बस्तु विवरण २०७४ .pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:50 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको एकिकृत सम्पती कर कार्यविधि २०७५.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:44 PDF icon वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७५ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:38 PDF icon मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:31 PDF icon अपाङ्गचा भएका व्यक्तिको परिचयपत्र कार्यविधि २०७५.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको पुर्वाधार विकास ऐन २०७४ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:28 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको पुर्वाधार विकास ऐन २०७४.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७४ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:19 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७४ .pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:16 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ .pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७५ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:12 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:08 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावलि २०७४.pdf

Pages