FAQs Complain Problems

सूचिकृत ग‍र्ने सम्बन्धी सूचना ।

यस कार्यालयलाई  आवश्यक पर्नेे विभिन्न प्रकारका सामाग्रीहरु आर्थिक प्रशासन नियमावि अनुसार  यस कार्यालयमा सूचिकृत भएका व्यापारीहरु तथा व्यसायीहरुबाट कोटेशन आह्वान गरि खरिद गर्नु पर्ने भएको हुदाँ इच्छुकव्यसायीहरुले  यस कार्यालयमा  आई समयमै सूचिकृत भई जान हुन अनुरोध गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: