FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकामा स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरुको पदस्थापना गरिएको सम्बन्धमा ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट समायोजन भई आएका स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना गरिएको छ ।
 

आर्थिक वर्ष: