FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

क्याटलग सपिङ विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि तेश्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

क्याटलग सपिङ विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

क्याटलग सपिङ विधिबाट हाईड्रोलिक रक ब्रेकर खरिद सम्बन्धि सूचना ।

Invitation For Bids

बोलपत्र दाखिलाको म्याद थप सम्बनधी सूचना ।