FAQs Complain Problems

यस कार्यालयबाट प्रवाह गरिएका सेवा सम्वनधमा हजुरकाे धारणा के छ ?

अति राम्राे
33% (25 votes)
केहि सुधार गर्नु पर्ने
67% (50 votes)
Total votes: 75