FAQs Complain Problems

यस कार्यालयबाट प्रवाह गरिएका सेवा सम्वनधमा हजुरकाे धारणा के छ ?

अति राम्राे
75% (3 votes)
केहि सुधार गर्नु पर्ने
25% (1 vote)
Total votes: 4