FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

यस गाउँपालिकामा स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरुको पदस्थापना गरिएको सम्बन्धमा ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट समायोजन भई आएका स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना गरिएको छ ।
 

MIS अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

MIS Operator को अन्तिम नतिजा आज मिति २०७६।०७।२० गते प्रकाशन भएको छ।

आ.व. २०७५।०७६ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना ।

आ.व. २०७५।०७६ को सम्पति विवरण यस नरहरिनाथ गाउँपालिकाका सम्पुर्ण वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा पदाधिकारीहरुले मिति २०७६।०५।२० गते भित्र यस गाउँपालिकाको कार्यालयमा बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

Pages