FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

MIS अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

MIS Operator को अन्तिम नतिजा आज मिति २०७६।०७।२० गते प्रकाशन भएको छ।

आ.व. २०७५।०७६ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना ।

आ.व. २०७५।०७६ को सम्पति विवरण यस नरहरिनाथ गाउँपालिकाका सम्पुर्ण वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा पदाधिकारीहरुले मिति २०७६।०५।२० गते भित्र यस गाउँपालिकाको कार्यालयमा बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

सूचिकृत ग‍र्ने सम्बन्धी सूचना ।

यस कार्यालयलाई  आवश्यक पर्नेे विभिन्न प्रकारका सामाग्रीहरु आर्थिक प्रशासन नियमावि अनुसार  यस कार्यालयमा सूचिकृत भएका व्यापारीहरु तथा व्यसायीहरुबाट कोटेशन आह्वान गरि खरिद गर्नु पर्ने भएको हुदाँ इच्छुकव्यसायीहरुले  यस कार्यालयमा  आई समयमै सूचिकृत भई जान हुन अनुरोध गरिन्छ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाका सम्पुर्ण जन प्रतिनिधिहरुको फोन नम्बर ।

हाम्रो यस नरहरिेनाथ गाउँपालिकाका सम्पुर्ण जन प्रतिनिधिहरुको फोन नम्बर हरु यस फाइलमा रहका छन् ।

Pages