FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय - ५ (नुवादेव स्थान, रुप्सा)

जम्मा जनसंख्या २१७८

बर्ग कि मि ६१.१३

सम्पर्क नं ९७४८९४२३१५

Population: 
२१७८
Ward Contact Number: 
९७४८९४२३१५