FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय - ३ (पाटेगडा, कुमालगाउँ)

जम्मा जनसंख्या २०७५

बर्ग कि मि ५.७१

सम्पर्क नं ९८४८३६१६९४

Population: 
२०७५
Ward Contact Number: 
९८४८३६१६९४