FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि -२०७६ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:33 PDF icon आर्थिक सहायत कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका २०७४ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:22 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका २०७४.pdf
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 04/08/2020 - 17:44 PDF icon कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 04/08/2020 - 14:58 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको विषयवस्तु विवरण २०७४ । ७६/७७ 01/11/2020 - 13:23 PDF icon बिषय बस्तु विवरण २०७४ .pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:50 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको एकिकृत सम्पती कर कार्यविधि २०७५.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:44 PDF icon वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७५ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:38 PDF icon मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:31 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको पुर्वाधार विकास ऐन २०७४ । ७६/७७ 11/17/2019 - 15:28 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको पुर्वाधार विकास ऐन २०७४.pdf

Pages