FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी संचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५ ७४/७५ 09/23/2022 - 12:47 PDF icon गाउँ प्रहरी संचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधी २०७५.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको बिनियोजन ऎन , २०७९ । ७९-८० 08/10/2022 - 13:02 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९ राजपत्र.pdf
नरहरिनाथ गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली,२०७९ । ७९-८० 07/01/2022 - 13:58 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ । ७९-८० 07/01/2022 - 13:55 PDF icon कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७९.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको विषयगत समिति(कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ । ७९-८० 07/01/2022 - 13:54 PDF icon विषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
आर्थिक नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 01/16/2021 - 16:34 PDF icon आर्थिक नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७६.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य शाखा मातहतका कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:44 PDF icon स्वास्थ्य शाखा मातहतका कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६.pdf
बैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धि निर्देशिका-२०७६ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:40 PDF icon बैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धि निर्देशिका-२०७६.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:38 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६.pdf
कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७६ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:36 PDF icon कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६.pdf

Pages