FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 01/16/2021 - 16:34 PDF icon आर्थिक नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७६.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य शाखा मातहतका कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:44 PDF icon स्वास्थ्य शाखा मातहतका कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६.pdf
बैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धि निर्देशिका-२०७६ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:40 PDF icon बैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धि निर्देशिका-२०७६.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:38 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६.pdf
कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७६ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:36 PDF icon कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६.pdf
एफ.एम.रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:34 PDF icon एफ‍ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि- २०७७.pdf
आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि -२०७६ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:33 PDF icon आर्थिक सहायत कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका २०७४ ७७/७८ 01/14/2021 - 08:22 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका २०७४.pdf
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 04/08/2020 - 17:44 PDF icon कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 04/08/2020 - 14:58 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages